بنیاد اتم مجموعه‌ای است که به کار شناسایی، تکثیر و آموزش کنشگران اجتماعی می‌پردازد؛ کنشگران اجتماعی که در این مجموعه به نام اتم شناخته می‌شوند، الگوها و تجربه‌های موفق مردمی هستند که همواره دغدغه حل مشکلات اطراف خود را دارند. آنها در وهله اول با مسئله‌یابی و بعد با خلاقیت، نوآوری و جذب مشارکت مردمی برای حل مشکلات اطراف خود چاره‌جویی می‌کنند. بنیاد اتم این ماموریت را برای خود تعریف کرده است که با شناسایی دقیق این افراد و تکثیر ایده آنها، اتم بودن را به یک فرهنگ در سطح جامعه تبدیل کند؛ چراکه بنیاد اتم معتقد است تنها با تجمیع این الگوها و تجربه‌های موفق مردمی است که می‌توان به تغییر در جامعه امید داشت.

مجله و نشر اتم
باشگاه اتم
راکتور

Follow us

ما را دنبال کنید!

برای دریافت آخرین اعلان ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.